Crossover

تفاوت کابل شبکه Crossover با Straight

می دانیم از کابل های مختلفی در شبکه استفاده می شود، نوع و سیستم کابل کشی استفاده شده در یک شبکه بسیار مهم می باشد. برای استفاده بهینه...

ادامه مطلب

سوئیچ شبکه

سوئیچ شبکه چیست؟ بررسی انواع سوئیچ

سوئیچ شبکه چیست؟ برای اتصال پایانه ها و وسایل مختلف در شبکه از دستگاههایی مانند سوییچ، هاب، روتر و ... استفاده می شود. سوئیچ شبکه سخ...

ادامه مطلب

اجزای مادربرد

مادربرد(Motherboard)چیست؟آشنایی با اجزای مادربرد

Motherboard یکی از مهم ترین قطعات سخت افزاری سیستم است. سایر قطعات سخت افزاری بطور مستقیم یا از طریق سیم روی مادر برد قرار می گیرند. ...

ادامه مطلب