انواع تروجان

ویروس تروجان چیست؟چطور آن ها را شناسایی و حذف کنیم؟

تروجان چیست؟ ویروس تروجان یک بدافزار یا یک برنامه تهاجمی است که از طریق فریب کاربر وارد رایانه می شود و به آن حمله می کند. نام این ب...

ادامه مطلب