پچ پنل چیست؟

(Patch Panel) پچ پنل چیست؟ چه کاربردی در شبکه دارد؟

در این مقاله می خواهیم با یکی از تجهیزات پسیو (Passive) شبکه های کامپیوتری به نام پچ پنل (Patch Panel) آشنا شویم. برای دریافت پاسخ سو...

ادامه مطلب

Crossover

تفاوت کابل شبکه Crossover با Straight

می دانیم از کابل های مختلفی در شبکه استفاده می شود، نوع و سیستم کابل کشی استفاده شده در یک شبکه بسیار مهم می باشد. برای استفاده بهینه...

ادامه مطلب