اجزای مادربرد

مادربرد(Motherboard)چیست؟آشنایی با اجزای مادربرد

Motherboard یکی از مهم ترین قطعات سخت افزاری سیستم است. سایر قطعات سخت افزاری بطور مستقیم یا از طریق سیم روی مادر برد قرار می گیرند. ...

ادامه مطلب